Tussenevaluatie De Blauwe Paraplu

De sociale coöperatie de Blauwe Paraplu in Amersfoort is in juni 2016 opgericht. We hebben van de gemeente drie jaar experimenteertijd gekregen en mogen daarna doorgaan op deze manier. We bestaan nu dus ruim 2 jaar. Daarin hebben we hard gewerkt om dit nieuwe concept in Amersfoort op te zetten en te ontwikkelen. We hebben in deze periode veel geleerd. Het was daarom tijd om een tussenevaluatie te doen om in beeld te brengen wat de toegevoegde waarde is in en wat de effecten zijn. Hieronder geven wij een kort overzicht van onze resultaten op kwantitatief en kwalitatief niveau.

Kwantitatieve resultaten

Aantal leden

In de afgelopen twee jaar hebben we in totaal 16 leden gehad. Hiervan zijn drie leden uitgestroomd naar werk, twee die geen bijstandsuitkering hadden zijn uitgestroomd naar opleiding en werk. Twee deelnemers konden niet aan de eisen voldoen en zijn uitgestroomd naar een ander traject.

Financieel

In het eerste jaar zijn de ondernemers druk bezig geweest met het opzetten van hun ondernemingen. De omzet zagen we in het tweede jaar snel stijgen. Hieronder is het financiële overzicht te vinden op leden-niveau.

               
  Omzet Kosten opdrachtgerelateerd Netto omzet Afdracht BP (30%) Thermometer Bruto Investering-en Thermo-meter Netto
2016  
  6.120,19 5.17,41 5.602,78 1.680,84 3.921,94 966,5 2.955,44

 

2017  
  25.129,11

3.544,9 21.584,21 6.475,23
15.108,88
8.592,73 6.516,15

 

 

 

Kwalitatieve resultaten: De waarde van de Blauwe Paraplu

Het grote voordeel van de coöperatie is dat mensen er niet alleen voor staan. Binnen de coöperatie hebben mensen een thuisbasis en stimuleren en inspireren ze elkaar. Ze krijgen de ruimte om met hun eigen talenten aan de slag te gaan en zich verder te ontwikkelen. Ze voelen zich gesteund en gewaardeerd. De leden geven aan dat hun welzijn en welbevinden is vergroot sinds ze lid zijn van de Blauwe Paraplu. Hieronder zijn een aantal citaten van leden weer gegeven.

–          “Het effect dat de Blauwe Paraplu op mij heeft is dat ik weer lachend wakker wordt”

–          “Het geeft zin aan je leven”

–          “Fijn om ergens verantwoordelijk voor te zijn”

–          ”Ik draag weer bij aan de samenleving”

–          “Ik heb weer positieve energie”

–          “Fijn dat er een plek is waar mijn talenten worden gewaardeerd”

–          ” Er is een zeer goede sfeer bij de Blauwe Paraplu. Iedereen is welkom zoals h/zij is”

 

Dit heeft een duidelijk positief effect op de mentale en fysieke gezondheid van mensen.

Leden van de Blauwe Paraplu ontwikkelen zich dus op professioneel en persoonlijk vlak. Hierdoor creëren ze waarde voor Tussenevaluatie De Blauwe Paralpuzichzelf en de stad. We zien dat de Blauwe Paraplu op verschillende niveaus effect heeft en waarde creëert. We onderscheiden vier niveaus: leden, economie, gemeente en landelijk. Hierbij een kort overzicht over de effecten op de verschillende niveaus. Er is een duidelijke meerwaarde van dit concept op verschillende fronten. Een van onze leden heeft een mooie conclusie gegeven van dit experiment.

We hebben de tussenevaluatie met de gemeente besproken en toestemming gekregen om na de periode van drie jaar verder te gaan met de Blauwe Paraplu. Het laat zien dat het concept van de sociale coöperatie zeker bestaansrecht heeft en een brede impact heeft. Mocht je de hele tussenevaluatie willen lezen: stuur een mailtje naar info@blauweparaplu.org.

Jessica de Ruijter
November 2018