Privacybeleid

De Blauwe Paraplu is een ‘sociale coöperatie’, opgericht in 2016.
Doel is om mensen met of zonder uitkering een kans te bieden zich te ontwikkelen tot parttime of fulltime ondernemer.

Visie
De Blauwe Paraplu kijkt op een brede, inclusieve, innovatieve manier naar werkgelegenheid, ondernemen en geld. Waarbij sociaal krediet en maatschappelijke waarde voorop staan. Zo streven we ernaar onszelf én elkaar te blijven ontwikkelen tot betere ondernemers en (jawel!) betere mensen.

De Blauwe Paraplu heeft haar statutaire zetel in Amersfoort en staat vermeld in het register van de Kamer van Koophandel onder
Blauwe Paraplu Coöperatie U.A. met nummer: 66154162  en houdt kantoor aan: van Galenstraat 30, 3814 RD te Amersfoort

De Blauwe Paraplu is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): De Blauwe Paraplu bepaalt zelf de doeleinden en middelen van verwerking van jouw gegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens
Als cliënt, deelnemer, donateur, vrijwilliger, medewerker of sponsor ben je voor ons heel belangrijk. Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform de AVG en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving. Wij gebruiken je persoonsgegevens voor het realiseren van onze doelstellingen. We gaan uitermate voorzichtig om met jouw gegevens en doen er alles aan wat binnen ons vermogen ligt om misbruik van deze gegevens te voorkomen. Afhankelijk van de activiteit waarvoor je je aanmeldt, zullen wij alleen de noodzakelijke gegevens registreren. Als je je bijvoorbeeld als donateur aanmeldt, verwerken wij contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geslacht, betaalgegevens en telefoonnummer.

Informatie op maat: digitale nieuwsbrief
Digitale nieuwsbrieven ontvang je alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Iedere digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee je je op ieder gewenst moment kunt afmelden.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Zo hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en bewaren data in een beveiligde omgeving.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor een goede uitvoering van onze dienstverlening. We houden hierbij in elk geval de wettelijke bewaartermijnen aan.

Rechten
Je hebt onder meer het recht om gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Wil je de gegevens die wij van jou hebben vastgelegd bijvoorbeeld wijzigen of heb je vragen? Stuur dan een mail naar: info@blauweparaplu.org
Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitwisseling gegevens
Wij maken gebruik van diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. We hebben met deze derde partijen verwerkingsovereenkomsten afgesloten, waarin onder meer is opgenomen dat zij uitsluitend persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken en dat zij voldoende waarborging bieden ten aanzien van technische en organisatorische beveiliging. Wij garanderen dat wij geen (persoons)gegevens aan derden verkopen, verhuren of anders commercieel ter beschikking stellen.

Cookies
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik of functioneren van de site. Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Voor alle andere soorten cookies, zoals voorkeur- en marketingcookies, hebben wij jouw toestemming nodig. Die vragen we dan ook.

Op deze website kun je content, zoals nieuwsartikelen en verhalen, delen op jouw persoonlijke social media accounts d.m.v. de social share buttons. Ook kun je YouTube filmpjes direct op onze site afspelen. Doordat wij deze functies voor social media bieden, delen wij informatie over het gebruik van onze site met partners voor social media, die dit kunnen gebruiken voor advertentiedoeleinden.