Deskundig in democratisch (samen)leren en werken in steden

Vanuit DoorDacht Doen faciliteer en ondersteun ik de wijze waarop we in steden (leren) omgaan met initiatief en elkaars meningen en wensen (de aanwezige diversiteit). Samen kunnen we werken aan inclusieve democratische steden. Dit doe ik door trainingen, bijeenkomsten en werkvormen te organiseren en te faciliteren waar ambitieuze jongeren, initiatiefrijke bewoners en vakkrachten inspiratie op kunnen doen, van elkaar kunnen leren en tot actie komen.

Het is belangrijk dat iedereen in Nederland, waar je ook vandaan komt en hoe jong of oud je bent jezelf kunt laten horen, je gehoord wordt en mogelijkheden krijgt mee te doen en initiatieven te nemen. Hiervoor werk ik in verschillende combinaties samen met bewonersinitiatief, (sociaal)ondernemers, het sociaal domein, onderwijs en (lokale) overheden.

Benutten van verschillende perspectieven

In mijn werk benut ik verschillende kennisbronnen: onderzoek, professionele kennis en ervaringskennis. Daarnaast maakt ik veel gebruik van verschillende en kritische invalshoeken. Dit is de reden dat ik DoorDacht Doen afkort als 3D.

 Aanbod

Ik kan ingehuurd worden voor trainingen, dialogen, presentaties en het helpen organiseren van inspiratiebijeenkomsten. Gemeenten, organisaties en initiatiefnemers met een maatschappelijk doel kunnen mij ook inhuren voor ondersteuning en meedenkkracht bij ideeënvorming, literatuurstudies, lobbywerk.

Samen met LSA Bewoners heb ik werklabs ontwikkeld waarbij lokale ambtenaren leren met en van initiatiefnemers uit de eigen gemeente: https://www.lsabewoners.nl/werklabs-gemeenteambtenaren-samenwerking-bewonersinitiatieven/ Heeft u vragen of wilt u mijn nieuwsbrief ontvangen, stuur mij dan een bericht: maarten@doordachtdoen.nl

Maarten Rector
E: maarten@doordachtdoen.nl
T: 0628112639
www: Linkedinprofiel