Mijn naam is Maarten Rector. Vanuit mijn bedrijf Doordacht Doen (3D) houd ik mij bezig met processen van democratische ontwikkeling en het leren en de professionele- en normatieve ontwikkeling dat daarbij past. Ik werk hier onder andere aan met lokale overheden, bewonersinitiatieven, onderwijs en in het sociaal domein. Dit doe ik door: het geven van trainingen; praktijkonderzoek & verslaglegging; het meedenken over en organiseren van bijeenkomsten over gerelateerde thema’s. Ook het organiseren van participatieprojecten in Amersfoort van derden behoort tot de mogelijkheden. Mijn ervaringen met beleidsmatige ondersteuning, fondsenwerving en lobbywerk komen hierbij goed van pas.

Ook in Nederland is het niet vanzelfsprekendheid dat we allemaal (goede) kansen krijgen of ruimte hebben gekregen om deze kansen te benutten. Met Doordacht Doen wil ik een bijdrage leveren aan inclusief burgerschap en sociale rechtvaardigheid. Ik vind het belangrijk dat we, met oog voor elkaar, betekenisvolle mogelijkheden van representatie, participeren en eigen regie organiseren. Dat vraagt naast samenkracht om maatwerk en een doordachte wijze van doen.

Mijn twee onderwijsdiploma’s en de driejarige master Humanistiek vormen een belangrijke basis en inspiratiebron voor het werk dat ik doe. In de master Humanistiek heb ik me gespecialiseerd in organisatie- en educatieprocessen. Als professional hecht ik daarnaast veel waarde aan praktijk- en  ervaringskennis. Het zien van enkele intensieve mantelzorgsituaties, naast het in mijn pubertijd meemaken van mantelzorg bij mijn moeder, door ALS, hebben me geleerd hoe gemakkelijk wens en werkelijkheid uit elkaar kunnen gaan lopen.

Ook pech, tegenslag en beeldvorming kunnen factoren zijn die maken dat levens ontsporen of van meet of aan ontspoord zijn. Dit gebeurt ondanks de beste intenties, soms resulterend in belerende en bestraffende interventies van instanties of overheden.

Waar ben ik nu mee bezig?

2018
De Blauwe Paraplu
Bij de Blauwe Paraplu onderzoek ik hoe we de publieke waarde van de sociale coöperatie beter zichtbaar kunnen maken voor shareholders

Stadslab033
– Werklab, aanvraag, organisatie en uitvoering pilots samen met LSA Bewoners. De pilots vinden plaats in Roermond, Oss, Zaltbommel. Deurne en Leidschendam-Voorburg.
– Lobby aanbod stadslab033 aan gemeenten voor stadhuis en Raad in de regio Eemland.
– Lobby brief aan de Raad over Sociaal ondernemerschap in Amersfoort en het mogelijk opzetten van een platform voor Sociaal Ondernemers in Amersfoort.– Lobby rondom het thema jongerenparticipatie, kijken of er kansen voor projecten en activiteiten voor StadsLAB033 liggen.
– Het mede organiseren van de Landelijke inspiratie- en kennisdag ‘Tussen wil en wet 2018’ van Cordaid, Stimulansz, Movisie, Landelijk Netwerk Sociale Coöperaties, de Sociale Alliantie en StadsLAB033.
– Bijeenkomst Pakhuis de Zwijger over StadsLAB als spreker en gastredacteur.
– Adviseren en faciliteren bijeenkomst ‘Schulphulppreventie in het digitale tijdperk: waar liggen de kansen?’ voor Stichting Het zit even Tegen in Fluor.
– Ik ben één van de 20 ambassadeurs van de Sociale Troonrede 2018 voor Doordacht Doen en StadsLAB033.

2017 LSA en Gemeente
– Mede organiseren van landelijk evenement “Werk in de wijk, bewonersinitiatieven voor werkzoekenden“, Samenwerking LSA Bewoners en StadsLAB033.
– Opstellen rapport: “Ervaringen met bestuurlijke ontwikkeling in de gemeente Amersfoort” door Maarten Rector (StadsLAB033), Jeroen Fikkers (Blikwissel) en Marc Peijmen (Gemeente Amersfoort). De gemeente wilde leren van de ingezette nieuwe werkwijzen en samenwerkingsvormen. De input van het rapport is gebruikt voor de permanente beleidsevaluatie eind 2017.

Maarten Rector
E: maarten.rector@gmail.com
T: 0628112638
www: Linkedinprofiel en Linkedingroep