Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik van de website blauweparaplu.org

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Blauwe Paraplu zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Blauwe Paraplu garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. De Blauwe Paraplu wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van de Blauwe Paraplu staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Blauwe Paraplu niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s)berusten bij de Blauwe Paraplu . Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Blauwe Paraplu. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de Blauwe Paraplu.

 

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door de Blauwe Paraplu. Deze worden hieronder toegelicht.

 

Versturen van nieuwsbrieven

Wij versturen periodiek en via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht om u te informeren over nieuws binnen de Blauwe Paraplu. Uw naam en e-mail adres wordt hiervoor verzameld via de daarvoor bestemde formulier op de website van de Blauwe Paraplu. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met de Blauwe Paraplu via de website. In de formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om zodoende contact met u op te nemen zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele boodschap.

Analytics
De website van de Blauwe Paraplu verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics en de WordPress plugin “WP Statics” van Verona Labs. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u heeft bezocht.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

Ontvangers

De gegevens die de Blauwe Paraplu ontvangt en verwerkt wordt beheerd door middel van:

 

Mailchimp

NIeuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt uw e-mail adres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Siteground

De website, backups en e-mails van de Blauwe Paraplu wordt gehost bij Siteground. Als u contact opneemt via de formulieren of via e-mail, worden de desbetreffende emails opgeslagen op de servers van Siteground. Gegevens die u achterlaat op de website van de Blauwe Paraplu worden opgeslagen op de serveres van Siteground.

 

Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door de Blauwe Paraplu, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en naam wordt opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt uzelf ten alle tijden uitschrijven van de nieuwsbrief wanneer u dit doet via de “uitschrijflink” wat genoemd wordt in elke nieuwsbrief en wat te onderaan de brief te vinden is. Verder kunt u ook een bericht sturen naar administratie@blauweparaplu.org.

Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met de Blauwe Paraplu via email, dan worden die gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver. De mails en bijbehorende gegevens worden worden ook weer voor onbepaalde tijd bewaard.

Analytics

De gegevens die worden verzameld ten behoeve van analytics zijn anoniem en niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mail adres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics en WP Statistics.

 

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door de Blauwe Paraplu of door eerder genoemde derden worden beheerd zijn alleen toegankelijk via bovengenoemde software en zijn beveilig met wachtwoorden en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar de Blauwe Paraplu. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt to alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligde door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van de Blauwe Paraplu via een versleutelde en prive verbinding plaatsvindt. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

 

Uw rechten

U heeft ten alle tijden recht om uw gegevens op te vragen bij de Blauwe Paraplu die zijn vastgelegd en bewaard. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de Blauwe Paraplu. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door de Blauwe Paraplu. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke e-mail.

Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij de Blauwe Paraplu opgeslagen liggen in het geval dat u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient de Blauwe Paraplu al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij de Blauwe Paraplu vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat de Blauwe Paraplu niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat de Blauwe Paraplu uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen
van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via administratie@blauweparaplu.org onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Plichten

De Blauwe Paraplu verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van VersGemerkt via e-mail. Uw gegevens
zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan de Blauwe Paraplu de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met de Blauwe Paraplu met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming
voor worden gevraagd.

De Blauwe Paraplu behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer de Blauwe Paraplu dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten,
eigendom of veiligheid van de Blauwe Paraplu te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

administratie@blauweparaplu.org
Oude Fabriekstraat 7
3812 NR Amersfoort

BlauweParaplu.org

Email: info@blauweparaplu.org

Tel: (+31) 06 250 58 155
Oude Fabriekstraat 7
3812 NR  Amersfoort

Website ontworpen door
SEO Sight | BVT Producties

Privacy
Disclaimer

BlauweParaplu.nl

Email: info@blauweparaplu.org

Tel: (+31) 06 250 58 155
Oude Fabriekstraat 7
3812 NR  Amersfoort

Privacy
Disclaimer

Website ontworpen door
SEO Sight | BVT Producties