Mijn naam is Diet Grosheide. In 2014 begon ik, na mijn pensioen, als vrijwilliger bij Stadslab033. Ik ben geïnteresseerd in de ontwikkeling van mensen en werk en de combinatie van werken en leren. Ik heb er bewust voor gekozen om vanuit het niets een nieuwe organisatie op te starten. Dat is dus de Blauwe Paraplu, die is ontstaan uit het Werk Mee Programma van de gemeente Amersfoort.

Samen met Jessica de Ruijter heb ik deze coöperatie opgericht en ben bestuurslid. Met de ‘pluu’ bieden wij mensen, die bijvoorbeeld niet in een BBZ-regeling passen of als startende ondernemer een houvast zoeken, een plek waar ze hun talenten kunnen inzetten en ontplooien om daarmee op den duur geld te verdienen. Er is mijns inziens meer zinvol werk dan er betaalde banen zijn. We zijn namelijk doorgeslagen in de individualisering van de samenleving en de Blauwe Paraplu is een nieuwe manier van samenwerken en met je vak of interesse bezig te zijn.

Iemand heeft mij wel eens een ‘duizend dingen doekje’ genoemd. Mijn taken zijn nogal divers. Ik organiseer de contacten metBlauwe Paraplu - Kleurige Paraplus Straat-800px de gemeente en andere partijen, geef begeleiding aan de leden, ondersteun en ontplooi acties om initiatieven als de Blauwe Paraplu structureel te laten worden en verder doe alles waar behoefte aan is binnen de organisatie. Veertig jaar werkervaring met werk en integratie in de arbeidsmarkt zet ik daarvoor in. Ik vind het leuk om oplossingen te bedenken voor sociaal/maatschappelijke vraagstukken. Met de vraag: hoe krijgen we de maatschappij voor iedereen leuker.

Projecten als de Blauwe Paraplu moeten een structurele plaats krijgen binnen de samenleving, als een wezenlijk onderdeel van de maatschappij voor mensen zonder een betaalde baan of anderszins. Er is sinds kort een landelijk netwerk van deze coöperaties aan het ontstaan. Je ziet steeds meer van dit soort initiatieven die door de deelnemers zelf worden opgezet. Als antwoord op de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat is een niet te stoppen trend. Het is goed dat er onderling gelobbyd wordt en dat ervaringen worden uitgewisseld.

In Amersfoort is zeker ruimte voor meer coöperaties. Ik zelf zou graag nog eens een coöperatie voor statushouders willen oprichten, met de Blauwe Paraplu als voorbeeld.